Postări

Promovarea egalitatii de sanse prin strategii creative de comunicare Erasmus+ pentru Educatia Adultilor2017-1-RO01-KA104 – 035992  Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1-Mobilitati pentru Educatia Adultilor şi se deruleaza în perioada 01.08.2017 - 31.07.2018. Proiectul este implementat de un consortiu format din 3 organizatii partenere: ·Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA - coordonator ·CSEI ORIZONT – organizatie de trimitere ·CJRAE Bihor – organizatie de trimitere Organizația de primire/organizatorul cursului:Quarter Mediation, din Olanda, furnizor de formare profesionala pentru educatia adultilor. Grupul țintă:  10 profesori din invatamantul special, nivel 6 EQF,  vor participa la cursul de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education" timp de 7 zile in Olanda, in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor de comunicare prin schimb de informatii si b…
Imagine
Rezultatele Concursului de selectie a profesorilor participanti la cursul  "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education" 4 - 10 Februarie 2018


ANUNT privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a participantilor in cadrul proiectului Erasmus+Mobilitati pentru Educatia Adultilor

             In urma aprobarii finantarii proiectului Erasmus+ Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii, cu titlul "Promovarea egalitatii de sanse prin strategii creative de comunicare", cu numarul 2017-1-RO01-KA104 -035992, CONSORTIUL proiectului format din cele trei organizatii partenere: ·CJRAE Bihor – organizatie de trimitere ·CSEI ORIZONT – organizatie de trimitere ·Centrul European ACTA - coordonator /organizatie de trimitere  va organiza un concurs de selectie a unui numar de 10 cadre didactice, care vor participa la cursul de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education" organizat in Olanda, timp de 7 zile. Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala de Proiecte Comunitare in Domeniul Educatiei si Formsrii Profesionale.   …